WCAK

Szanowni Państwo!

Wielkopolskie Centrum Audytorsko - Księgowe Spółka z o.o. w Poznaniu jest firmą działająca na polskim rynku od 2000 roku.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym pod numerem 2394 przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

Spółka powstała z inicjatywy biegłych rewidentów posiadających wiedzę i ogromne doświadczenie zawodowe. Coroczne doskonalenie wiedzy zawodowej
oraz poznawanie nowych technik rewizji umożliwia dostarczenie naszym klientom produktu finalnego o coraz wyższej jakości.

Zgodnie z powyższym przeprowadzamy rocznie około 100 badań sprawozdań finansowych, wykonaliśmy wiele opinii dla Sądu Rejestrowego w zakresie raportów rzeczowych wnoszonych do spółek oraz przekształceń spółek, wycen akcji, ekspertyz i analiz, kontroli nakładu prasy, badań sprawozdań komitetów wyborczych.

Ponadto dokonaliśmy audytu wielu projektów realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

W ramach swojej działalności prowadzimy również usługowo księgi rachunkowe
i podatkowe.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którego ofertę mamy przyjemność Państwu zaprezentować zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wielu gałęzi gospodarki narodowej.

Opinie i raporty z badania sprawozdań finansowych oraz produkty finalne innych usług atestacyjnych podlegają zawsze weryfikacji co zwiększa ich wiarygodność.